Sűrített levegő tartály engedélyzetetése, hatósági felülvizsgálata

Légtartály engedélyeztetés

Gyakori kérdés, hogy milyen kompresszor és tartály tartozik a belejentési kötelezettség alá, és milyen vonzata van ennek.

 

A 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági Szabályzata alapján azok a tartályok minősülnek  nyomástartó berendezésnek, amelyeknél a legnagyobb megengedhető nyomás nagyobb, mint 0,5 bar.

 

A nyomástartó berendezések közül a nem veszélyes, gáztöltetű edények esetében - mint amilyenek a légtartályok - a

PS * V 3000 képlet határozza meg a hatósági eljárás kötelezettségét. Vagyis ha megengedhető legnagyobb nyomás ( bar ), és a tartály méretének szorzata ( l ) nagyobb vagy egyenlő 3000 értéknél, akkor hatósági eljárás alá tartozik.

 

Ezen belül a külön álló tartályokra létesítési egedélyezési eljárás vonatkozik. Ehhet alapvetően a következő dokumentációkra van szükség:

1.1. A légtartály bejelentő-nyilvántartó lapjára, összeállítási rajzára, a gyártó megfelelőségi nyilatkozatára, a biztonsági szelepének megfelelőségi nyilatkozatára.

1.2. Műszaki leírást, és a tartály elhelyezését tartalmazó, méretezett helyszínrajzra.

1.3. Vízszintes és függőleges csőtervet, az elhelyezés és teleptés értelmezéséhez szükséges részletrajzokat.

1.4. Az alapozási rajzot, megfeőségét igazoló tervezői nyilatkozatot.

1.5. Az igatlan tulajdonosának a tartály telepítéséhez való hozzájárulását. Tulajdoni lap, és térképkivonat hiteles másolatát

1.6. Közmű - egyeztetések dokumentumait.

1.7. Tervezői nyilatkozatot. A tervdokumentációt arra jogosult tervező készítheti, jogosultságát igazolni kell!

 

Amennyiben  sorozatban gyártott - fekvőhengeres, kompresszorral együtt szerelt egyszerű nyomástartó edényről van szó, akkor ez felépítése szerint mobil nyomástartó berendezésnek minősül.

 

Ebben az esetben, összevont, egyszerüsített eljárásban engedélyezhető a létesítés és a használatba vétel. Ehhez az 1.1. pontban részletezett dokumentációkra van szükség.

 

Ha Ön nem kíván ezen dokumentumok összeállításával kínlódni, akkor készséggel állunk rendelkezésükre!

 

A létesítési engedély megléte csak az eljárás első fele. Hivatlos üzemeltetéshez, a nyomástartó berendezés használatbavételi engedélyét kell kérnie az üzemben tartónak, írásban, a használatbavétel előtt, a létesítmény rendeltetésszerű, és biztonságos használatra alkalmassá válásakor. Ehhez kell csatolnai a kivitelezés dokumentumait. (kivitelezői nyilatkozatok, érintésvédelmi jegyzőkönyv stb.)

 

Ha Ön szakszerű telepítést szeretne keressen bennünket!

 

Ha mindezeken már túljutott, akkor örömmel és bizonságban veheti használatba nyomástartó berendezését, nem feldkezve meg az előírt időszakos felülvizsgálatokról! (3, 5, 10 év)

 

- A közerműködésükben telepített, engedélyeztetett tarályokról nyílvántartást vezetünk, hogy véletlenül se merüljön feledésbe.

 

- Ha az idő elszáll, akkor készséggel állunk rendelkezésükre felülviszgálat előkészületeivel, és nyomáspróbával kapcsolatban.

 

 

Bejelntő és nyilvántartó lap letöltése

Érdeklődés
Kapitár Kompresszortechnika telephelye
Kompresszor szerviz
Kompresszor szerviz
Kompresszor szerviz